120.000 RON nerambursabili pentru IMM-uri noi prin programul START

Ai o afacere la inceput de drum? Statul iti ofera ocazia de a beneficia de o finantare nerambursabila de pana la 120.000 RON prin programul START. Inscrierile se fac online, in intervalul 22.06.2015 - 01.07.2015. Programul este destinat intreprinderilor nou infiintate (maxim 2 ani) care activeaza in domenii precum productia si programarea IT, au minim 1 angajat in momentul inscrierii online si au drept actionari debutanti in afaceri - pentru obtinerea punctajului maxim.   Bugetul programului: 18.000.000 lei Valoarea maxima a finantarii: 120.000 lei (aproximativ 30.000 EURO) Contributie proprie: 10% Beneficiari eligibili: IMM-uri infiintate de maxim 2 ani, care desfasoara activitate intr-unul din domeniile eligibile – descarca lista codurilor CAEN eligibile de mai jos!   Ce iti poti cumpara prin programul START: Echipamente...

Ai o afacere la inceput de drum? Statul iti ofera ocazia de a beneficia de o finantare nerambursabila de pana la 120.000 RON prin programul START. Inscrierile se fac online, in intervalul 22.06.2015 – 01.07.2015. Programul este destinat intreprinderilor nou infiintate (maxim 2 ani) care activeaza in domenii precum productia si programarea IT, au minim 1 angajat in momentul inscrierii online si au drept actionari debutanti in afaceri – pentru obtinerea punctajului maxim.

 

Bugetul programului: 18.000.000 lei

Valoarea maxima a finantarii: 120.000 lei (aproximativ 30.000 EURO)

Contributie proprie: 10%

Beneficiari eligibili: IMM-uri infiintate de maxim 2 ani, care desfasoara activitate intr-unul din domeniile eligibile – descarca lista codurilor CAEN eligibile de mai jos!

 

Ce iti poti cumpara prin programul START:

 1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
 4. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 5. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 6. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 7. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 8. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
 9. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 10. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 11. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei.
 12. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;
 13. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Descarca prezentarea completa!

Descarca lista codurilor CAEN eligibile!

Calculeaza-ti punctajul!

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Andreea Kohalmi
General Manager
SC Commonwealth Consulting SRL
Phoenicia Business Center
Str. Turturelelor nr 11a, et. 7, modul 3, Sector 3, Bucuresti
Tel/fax: 031.4370965
Mobil: 0741404176

[/vc_column][/vc_row]

Related Posts

Leave a reply