135.000 RON pentru afaceri din domeniul comertului si a serviciilor prin programul COMERT

Statul ajuta firmele care desfasoara activitati de comert sau servicii cu o finantare nerambursabila de pana la 135.000 lei prin programul COMERT. Inscrierile in cadrul programului se fac in perioada 06.07.2015-15.07.2015. Linia de finantare se adreseaza antreprenorilor care au o afacere de minim 2 ani intr-unul dintre domeniile eligibile, care au obtinut profit in anul fiscal anterior si au avut minim 3 angajati la 31.12.2014.   Bugetul programului: 20.000.000 lei Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile: 135.000 lei Contributie proprie: 10% Beneficiari eligibili: IMM-uri infiintate de minim 2 ani, care desfasoara activitate intr-unul din domeniile eligibile – descarca prezentarea pentru mai multe informatii Cheltuieli eligibile: achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator...
Statul ajuta firmele care desfasoara activitati de comert sau servicii cu o finantare nerambursabila de pana la 135.000 lei prin programul COMERT. Inscrierile in cadrul programului se fac in perioada 06.07.2015-15.07.2015. Linia de finantare se adreseaza antreprenorilor care au o afacere de minim 2 ani intr-unul dintre domeniile eligibile, care au obtinut profit in anul fiscal anterior si au avut minim 3 angajati la 31.12.2014.

 

Bugetul programului: 20.000.000 lei

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile: 135.000 lei

Contributie proprie: 10%

Beneficiari eligibili: IMM-uri infiintate de minim 2 ani, care desfasoara activitate intr-unul din domeniile eligibile – descarca prezentarea pentru mai multe informatii

Cheltuieli eligibile:

 1. achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)
 2. achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 3. achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 4. achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 5. achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 6. achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 7. investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 8. achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
 10. certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;
 11. realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 12. achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 13. achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 14. participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 15. comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;
 16. consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea alocaţiei financiare nerambursabile aprobată la decontare mai puţin consultanţa). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70;

Descarca prezentarea completa!

Descarca lista codurilor CAEN eligibile!

Calculeaza-ti punctajul!

Contacteaza-ne pentru mai multe informatii!

 

Andreea Kohalmi
General Manager
SC Commonwealth Consulting SRL
Phoenicia Business Center
Str. Turturelelor nr 11a, et. 7, modul 3, Sector 3, Bucuresti
Tel/fax: 031.4370965
Mobil: 0741404176

Related Posts

Leave a reply