205 Milioane de euro pentru modernizarea exploatatiilor agricole

Incepand cu data de 25 martie 2015 fermierii pot obtine bani europeni pentru modernizarea exploatatiilor agricole. Sesiunea de inscriere este cu depunere continua pana la 31.10.2015.    Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: 1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; 2. Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale; 3. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate Contributia publica totala aferenta sesiunii 2015 este 205.776.952 Euro, alocarea realizandu-se astfel: • Vegetal: 72.021.933...
205 Milioane de euro pentru modernizarea exploatatiilor agricole

Incepand cu data de 25 martie 2015 fermierii pot obtine bani europeni pentru modernizarea exploatatiilor agricole. Sesiunea de inscriere este cu depunere continua pana la 31.10.2015. 

 

Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la:
1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;
2. Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale;
3. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate

Contributia publica totala aferenta sesiunii 2015 este 205.776.952 Euro, alocarea realizandu-se astfel:
• Vegetal: 72.021.933 Euro
• Zootehnic: 72.021.933 Euro
• Zona montana: 41.155.391 Euro
• Ferma de familie: 20.577.695

Beneficiarii eligibili sunt fermierii, persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
• Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
• Întreprinderi individuale
• Intreprinderi familiale
• Societate în nume colectiv
• Societate in comandita simplă
• Societate pe acțiuni-SA
• Societate în comandită pe acțuni (SCA)
• Societate cu răspundere limitată (SRL)
• Societate comercială cu capital privat.
• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol în conformitate cu legea nr. 45 /2009
• Societate agricolă
• Societate cooperativa agricolă
• Cooperativa agricolă
• Grup de producatori constituit conform Ordonanței nr.37/2005, cu completările și modificările ulterioare, care deservesc intereselor membrilor

 

Tipuri de investitii/cheltuieli eligibile
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
b) Amenajare și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare,precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
c) Achiziţionare, inclusiv prin leasing (eligibl doar cel financiar), de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
d) Achiziționare, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/păsări/albine);
e) Înființare plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
• Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
• Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
• Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă.
f) Conformare cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole;
g) Achiziționare/ dezvoltare de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Descarca intreaga prezentare PNDR masura 4.1

Related Posts

Leave a reply