Consultanta fonduri europene

C Consulting – “One stop shop” pentru consultanta in accesarea de fonduri europene nerambursabile

Ce sunt fondurile europene structurale?

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană.

Fondurile Structurale contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene:

  • Convergența sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media europeană.
  • Competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergență.
  • Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educație, instruire și angajare a forței de muncă.

 

Cine poate beneficia de fonduri europene structurale?

Exista numeroase tipuri de organizatii care pot beneficia de fonduri nerambursabile, pornind de la administratii publice (locale, regionale, nationale) pana la societati comerciale (microintreprinderi, IMM sau intreprinderi mari), organizatii non-guvernamentale sau universitati (atat publice, cat si private). Fondurile europene pot fi accesate de beneficiari din domenii de activitate variate si exista fonduri europene nerambursabile pentru tinerii debutanti in afaceri. Pot beneficia de fonduri nerambursabile sunt disponibile pentru investitii in sectoare precum:

  • Microintreprinderi si IMM (prestatoare de servicii sau unitati de productie)
  • Sectorul turistic (unitati de cazare si activitati de recreere)
  • Energie regenerabilă (microhidrocentrale, centrale eoliene, etc)
  • Sectorul agricol (fonduri europene pentru agricultura, ferme vegetale si animale, unitati de procesare, etc)
  • Sectorul apicol (fonduri europene pentru apicultura)
  • Sectorul public (infrastructura publica, scoli, spitale, etc)

 

C Consulting furnizeaza servicii de consultanta fonduri europene nerambursabile

C Consulting iti sta alaturi furnizand servicii complete de accesare fonduri europene nerambursabile incepand de la ideea de proiect, pana la rambursarea cheltuielilor. Acestea cuprind intocmirea intregii documentatii necesare pentru obţinerea finantarii, de la demararea proiectului pană in momentul incasării de către beneficiar a ultimei tranşe din ajutorul nerambursabil; asistenţă pe parcursul implementării in colaborarea cu autoritatea de management a programului de finanţare.

1. Identificarea prioritatilor de dezvoltare ale clientului

Identificarea, in cadrul unei discutii initiale a prioritatilor clientului, pe termen mediu si lung, care sa permita consultantilor identificarea celor mai bune solutii de finantare din fonduri europene.

 

2. Identificarea surselor de finantare nerambursabila

In functie de tipul solicitantului si de prioritatile sale de dezvoltare, vor fi identificare oportunitatile de finantare potrivite pentru client. Acesta va primi o lista cu principalele linii de finantare, insotite de o scurta descriere a principalelor conditii de eligibilitate (a solicitantului sau a cheltuielilor), data de lansare a urmatorului apel de proiecte, bugetul apelului, precum si alte informatii relevante.

 

3. Evaluarea eligibilitatii si estimarea punctajului

Evaluarea eligibilitatii solicitantului, precum si a proiectului in cadrul liniei de finantare aleasa. De asemenea, etapa vizeaza o evaluare preliminara a punctajului tehnico-financiar, posibil de obtinut in cadrul liniei de finantare. In functie de punctajul obtinut, C Consulting emite recomandarea de accesare a finantarii nerambursabile sau de identificare a altei solutii pentru proiect.

 

4. Elaborarea documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile

Intocmirea si depunerea documentatiei cuprinsa in cadrul dosarului de finantare la Organismul Intermediar/Autoritatea de Management/ Agentie de dezvoltare regionala/ Alt organism cu atributii de gestiune a unui program.

Aceasta poate sa cuprinda: cerere de finantare, plan de afaceri, plan de marketing, studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, analiza finanaciara, analiza cost-beneficiu, precum si orice alte documente relevante cerute in Ghidul solicitantului.

 

5. Consultanta in perioada de evaluare a proiectului

Etapa implica mentinerea relatiei cu Autoritatea de Management si elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari pe perioada de evaluare a proiectului si se incheie odata cu semnarea contractului de finantare.

 

6. Managementul proiectului

Ansamblul activitatilor de management al proiectului pot fi gestionate in totalitate de consultant in cazul externalizarii serviciilor catre acesta sau limitate la interventii punctuale/ocazionale pe parcursul implementarii proiectului. Acestea constau in acordarea de asistenta pentru: achizitii publice prin OUG34/2006 (in cazul autoritatilor publice) sau Ordinul de Ministru 1120/2013 (in cazul beneficiarilor privati), elaborarea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/cererilor de plata, notificari inre parti, mentinerea relatiei cu Ministerul Fondurilor Europene prin Organismele Intermediare, Autoritati de Management etc.

C Consulting are experienta dovedita in managementul proiectelor finantate din fonduri europene. C Consulting a contribuit la buna implementare a numeroase proiecte, finantate din fonduri structurale si fonduri guvernamentale. Pentru mai multe informatii, consultati sectiunea de portofoliu – fonduri europene a siteului

Afla daca poti beneficia de fonduri europene nerambursabile

Solicita o oferta din partea C Consulting si ai avantajul de a colabora cu o echipa de consultanti specializati in obtinerea de finantari pentru proiecte de investitii pentru IMM-uri sau intreprinderi mari.