Tinerii fermieri pot obtine fonduri nerambursabile incepand cu luna martie

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi unici ai unei exploataţii agricole. Prin această submăsură se urmărește creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţie.   Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: • Facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri. • Implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.1 este de: 111.209.889 Euro Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)...
Tinerii fermieri pot obtine fonduri nerambursabile incepand cu luna martie

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi unici ai unei exploataţii agricole. Prin această submăsură se urmărește creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţie.

 

Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la:
• Facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri.
• Implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.1 este de: 111.209.889 Euro

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) si este de:
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.;
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.

Beneficiari eligibili
1. Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: a. individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; b. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; c. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
2. Asociatul unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din categoria IMM-urilor, solicitanţi eligibili sunt:
• microîntreprinderile – de până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
• întreprinderile mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

 

Tipuri de investitii/cheltuieli eligibile
a) Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA).
b) Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor. Conținutul Planului de Afaceri (elemente minime) este:
 situația economică inițială a exploatației agricole (ex.: datele solicitantului, obiectul de activitate, forma juridică a solicitantului, competențe profesionale, istoricul activităţii întreprinderii agricole, baze de producţie, dotări ale exploataţiei);
 etapele și obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (ex.:obiectivul general, obiective operaţionale – grafic de implementare, respectarea normelor comunitare legate de protecția muncii, mediului și sanitar-veterinare, riscuri în implementare, bilanţ cheltuielivenituri);
 detaliile privind acțiunile – inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (ex.: îmbunătățire performanțe economice ale exploatației, apelare la servicii de formare sau consiliere pentru obținere eficiență optimă a fermei, restructare și diversificare a activităților agricole, evaluare riscuri de mediu şi program de implementare).

 

Descarca prezentarea pentru Sub-Masura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri 2014-2020.

Related Posts

Leave a reply